Den první-Seznamujeme se

Tak jsme se ubytovali, počasí je víc než krásné. Na stožáru se vyjímá ohořelá zpráva, která nás informuje o večeru a doporučuje přemístit se k ohništi. Hrálo se na kytaru a já začal pociťovat lehké svrbění v zátylku. V mžiku stály u ohně 4 osoby. Jeden byl mohutný, s černým pláštěm, nějaký mág asi, druhý držel v ruce loutnu a pořád si prospěvoval, třetí byl silný jak býk a chytrý zrovna tak. Čtvrtý byl oblečen jak zvíře a jeho zvířecí instinkty vedly přesně kroky družiny. Požádali nás o pomoc, při jejich nebezpečné pouti za přerostlým drakem HABARTEM. Zítra nás čeká první zkouška....

Den druhý-Křest družiny

Dnes jsme se rozdělili do družin a každý z nás si vybral povolání, kterým chce být své družině prospěšný. Já si vybral kouzelníka, protože je moudrý a a ovládá silnou magii. Po rozdělení a seznámení se všemi bratry a sestrami v mé družině, jsme si vytvořili velký prapor, který nás bude tmelit a zastrašovat všechny temné síly draka HABARTA. Menší hrdinové mezitím přišli z nebezpečné cesty, na které získali deník, našeho rádce, průvodce i zpovědníka. Večer jsme zkusili draka zastrašit tancem a zpěvem. Už se těším na zítra, dozvím se víc o svém povolání a o světě kolem mě.....

Den třetí-Večer s cechmistrem

Již od rána jsem se těšil na večer, až se dozvím více o svém povolání. Po večerním nástupu a vydatné večeři jsme opět slyšeli zvukový signál, což je pro nás znamení, abychom se sešli v družinách. Bard nás naučil vyrobit si hudební nástroj, válečník nám ukázal triky se zbraněmi, hraničář nás proškolil jak se orientovat v přírodě (s buzolou) a kouzelník čaroval magické ORIGAMI. Večerní zkoušku jsme snad všichni složili úspěšně....

Den čtvrtý-Horská etapa

Dnes jsme se vydali do vysokých hor. Viděli jsme dva skřety, jak si povídají o tajném vchodu do jejich jeskyně a tedy do světa přisluhovačů draka. Jakmile se tam dostaneme, získáme vzácný amulet, který dokáže draka oslepit. Jelikož skřeti mluví skřetím jazykem, je třeba, aby se třetina družiny zabývala získáním jejich abecedy, další třetina družiny pletla měšec na drahokamy a my jsme luštili tajné heslo, jenž se nacházelo pod vodní plochou...

Den pátý

Dneškem nás neprovázela celotáborová hra a tak jsme měli program po oddílech.

Dopoledne byla pro nejmenší hrdinky připravená pohádková cesta. Cílem této cesty bylo putovat po lese a doplňovat pohádkové postavy. Odpoledne byl připraven štafetový běh a večer hrajeme míčové hry. Krásné počasí a vůně lesa nám umožňuje užívat si tyto dny... 1. Oddíl

Den šestý-Válka v bažině

Dnešní odpoledne jsme opět strávili honbou za drakem HABARTEM. Skupiny bojovníků plnily náročný úkol, jak přežít mezi ostatními družinami, aby mohly splnit to nejdůležitější. Mezi sebou se snažily získat co nejvíce kouzelných peněz, které jim dopomůžou k obstarání jídla. Zítra se snad pořádně napucneme, abychom měli co nejvíce sil do dalších bojů s Habartem a jeho přisluhovači.

Den sedmý-Sbírání sil

Dnes jsme sbíraly síly, abychom se za HABARTEM nevydali zmožení. Bylo zapotřebí uvařit lektvar síly a čerstvé vejce, jenž nám dodají potřebnou energii. Ingredience však nebylo lehké sehnat, protože vejce u sebe měl zvláštní opeřenec a materiál pro uvaření jídla a pití byl v omezeném množství. Nakonec se však zadařilo, celá naše družina se najedla a večer jsme mohli jít spát odpočatí....

Den osmý-Celodenní výlet

Den určený k celodennímu výletu byl jako z pohádky. Ráno nás přivítalo sluníčko a po sbalení všech nezbytných věcí jsme se vydali na cestu. Děti prvních čtyř oddílů pochodovaly po cestě jako poslušní vojáčci, kteří po několika kilometrech dobyly hrad Svojanov, ostatní děti putovaly do Poličky. Za odměnu jsme viděli dvě pohádky a vyrabovali stánky s upomínkovými předměty. S únavou v nohách, ale se spokojenými srdíčky jsme vydali zpět do tábora, kde jsme se osvěžili v bazénu, naplnili bříška a z říše snů pokojně čerpali energii na další dobrodružství.

Den devátý-Zápas očekávání

Dnes jsem já, Kryspos, Gundrak a Tuponožka cestovali sami, poněvadž cesta již byla velice nebezpečná. Na naše malé i velké hrdiny ráno čekalo překvapení, o kterém až do budíčku nevěděly. Každé oddílové družiny se chopili jiní vůdci, čímž jsme ověřili jejich odolnost. V dopolednímm programu se děti seznamovaly s novými vedoucími a hrály různé hry v okolí tábora. Po poledním klidu bylo přichystáno očekávané fotbalové utkání 'vedoucí' vs 'děti + praktikanti'. Fotbalové utkání začalo velice originálním nástupem, který by mohli závidět i profesionální hráči. Zápas byl velice napínavý a plný parádních akciček. Někteří ze zkušenějších hráčů předvedli fotbalové fintičky, které jen tak někde neuvidíte. I přes větší zkušenost a neporazitelnost oddílových vedoucích vyhrál tým dětí a prágošů. Po končení fotbalu měly děti čas vyrobit masky na večerní maškarní diskotéku. V osm hodin začala diskotéka kam přišly už vyparáděné a v maskách, těch bylo nezpočet a ukázalo se, že mají opravdu bujnou fantazii. Mezi nejmladšími oddíly zvítězila beruška, kočička a tygřík a poslední byl pirát. U nejstarších oddílů zvítězili Freedy Cruger, Barbie a věštec. Maškarní diskotéka byla zakončena písní 'Voda živá', která všechny poslala do hajan.

Den desátý-Průzkum HABARTova území

Když jsem se dnes probudil, ptal jsem se zbytku družiny, zda maši hrdinové mají na dnešní težký úkol. Válečník Gundrak spustil něco o tom, že jestli ne, tak jim ukáže, Tuponožka řekl, že jejich orientace je výtečná, bard Kryspos pravil:,,Zda jim nebudeme důvěřovat, nemůžeme HABARTA porazit''. Byli jsme tedy přesvědčeni, že to naši hrdinové zvládnou. Po zaznění zvukového signálu jsem hrdinům vysvětlil, že je nezbytné, aby se vydali na velice dlouhou cestu. Na konci této cesty jim snad bude jasné, v jakém okolí se drak vyskytuje. Nakonec všechny družiny tuto cestu i přes velikou únavu zvládly a večer šly zaslouženě nabírat energii na další den..

Den jedenáctý- Trénink

Dnes nás probudil déšť a kapky nám nepřestaly bušit do plášťů až do času poledního, kdy jsme všichni pojedli. Uchýlili jsme se k hrám a mimo jiné někteří zkusili svými štětci zachytit podobu draka či uvařit na ohni proviant z našich zásob. Odpoledne konečně sluneční paprsky osušily náš oděv, a tak jsme se cvičili v boji - vůdcové družin zápasili proti velkým hrdinům v softbalovém turnaji. Tentokrát mistři zvítězili a nenechali velké hrdiny radovat se z výhry. Naší výpravě si myslím prospěje, když si velcí hrdinové uvědomí, že přes svoje znalosti a zkušenosti stále ještě nejsou dokonalí. Při konečném souboji s drakem jim tato pokora jistě přijde vhod a soupeře nepodcení. Večer náš bard Kryspos uspořádal truvérský rej, a jak zpěváčci tak posluchači si toto klání moc užili. Nejstarší hrdinové se poté rozhodli, že svůj výcvik trochu okoření přespáním pod improvizovaným přístřeškem. Po napínavém příběhu všichni postupně usnuli a jak píši tyto řádky, také bych už rád složil hlavu na polštář...

Den dvanáctý- Stezka odvahy

Dnes jsme se opět probudili do ubrečeného dne. Už od rána jsme věděli, že pokud chceme HABARTa zlikvidovat, musíme za ním v noci. Naše hrdiny tedy čekala večerní stezka odvahy. Tímto jsme si ověřili, že mají hrdinové dost odvahy na to, aby se příští večer mohli vydat za honbou na HABARTa. Cílem této cesty, bylo získat drahé kameny, které nám budou užitečné v závěrečné honbě. Po náročné stezce odvahy si všichni hrdinové utíkali lehnout do svých příbytků, aby nabrali síly na rozhodující bitvu...

Den třináctý- Hon za HABARTem

Již třetí den jsme se probudili do uplakaného počasí. Toto počasí naše hrdiny moc nemotivovalo k bojovým náladám, ale i přesto jsme doufali, že budou mít dost sil na večerní honbu za HABARTem. Večer jsme se opět setkali na známém místě, hrdinům jsme předali trika. Vševědoucí mnich nám kdysi řekl, že tyto trika obsahují šifru, která nám pomůže zjistit cestu k draku HABARTovi. Moje družina si s tím nevěděla rady a tak jsme požádali naše hrdiny, zda by jí nedokázali rozluštit. Hrdinové se do toho pustili. Nakonec se jim povedlo šifru rozluštit a vydali se opět za vševědoucím mnichem. Ten jim proměnil za drahé kameny kouzelný prsten. Pokud se tento prsten užije ve správnou dobu, neucítí HABART lidské bytosti. Spolu s amuletem, který ho oslepí, jsme byli připraveni na důležitou bitvu..... HURÁÁÁÁÁÁ drak HABART byl poražen.. Nejlepší družinou se stal 'Měsíční svit'. Po uctění drakovi duše jsme se rozešli do svých postelí, nyní už v klidu a bezpečí...

Den čtrnáctý- Úklid

Naše doposavadní útočiště je třeba pořádně uklidit, kdo ví, třeba se ještě někdy s velkými hrdiny uvidíme a požádáme je znovu o pomoc. Jestliže tato situace nastane, je třeba, aby se hrdinové nezdržovali zdlouhavými přípravami. Odešli jsme z ŠirokoZemě, kterou zužovala mocná a silná magie, převtělená do podoby draka, draka HABARTa. Podařilo se nám ho s pomocí malých i velkých hrdinů přemoci a tak jsme mohli jít dále. Nyní oslavujte a tancujte...

                                                                                                                                          Teranova, Gundrak, Kryspos a Tuponožka ze Zlaté Runy