1. Etapa- Křest družiny
Tato etapa není hodnocená, družiny se zde rozdělily na dvě poloviny. První polovina velkých hrdinů vyráběla vlajku, druhá polovina malých hrdinů se vydala na cestu za deníkem. Každá družina křest zvládla a tak se mohla vydat na strastiplnou cestu za mocným drakem HABARTEM.

2. Etapa- Večer s cechmistrem
Název družiny Umístění Body
Měsíční svit 1.(40min) 3
Purpurová dýka 2.(64min) 2
Sametová košile 3.(66min) 1
Plátěná čapka 4.(69min) 0
Modré roucho 5.(70min) 0


3. Etapa- Horská etapa
Název družiny Umístění Body
Měsíční svit 1. 3
Sametová košile 2. 2
Plátěná čapka 3. 1
Modré roucho 4. 0
Purpurová dýka 5. 0


4. Etapa- Válka v bažině
Název družiny Umístění Body
Měsíční svit 1. (93 peněz) 3
Sametová košile 2. (80 peněz) 2
Purpurová dýka 3. (24 peněz) 1
Plátěná čapka 4.(17 peněz) 0
Modré roucho 5.(14 peněz) 0


5. Etapa- Sbírání sil
Název družiny Pořadí u kotlíků Vaření lektvaru Chuť vejce Chuť čaje Celkový čas Celkové pořadí Body
Měsíční svit 2. 3. 1. 2. 2. 2. 2
Sametová košile 5. 2. 2. 2. 5. 3. 1
Purpurová dýka 3. 5. 4. 3. 3. 4. 0
Plátěná čapka 4. 3. 3. 1. 4. 2. 2
Modré roucho 1. 1. 2. 4. 1. 1. 3


6. Etapa- Průzkum HABARTova území
Název družiny Výměna předmětu Házení lžičkama Živá socha Zjištění cen Číslo popisné Protihabartovská píseň Výstup na kopec Pořadí Body
Měsíční svit Postavička kominíka Splněno Splněno Splněno Splněno Splněno Nesplněno 5. 0
Sametová košile Nesplněno Splněno Splněno Splněno Nesplněno Nesplněno Nesplněno 2. 4
Purpurová dýka Hřebeny,Puzzle Splněno Splněno Splněno Splněno Splněno Splněno 1. 6
Plátěná čapka Nesplněno Splněno Splněno Nesplněno Nesplněno Nesplněno Nesplněno 4. 0
Modré roucho Nesplněno Splněno Splněno Nesplněno Nesplněno 1/2 Splněno Splněno 3. 2
!!!!!Skupina měsíční svit byla kvůli zásadnímu nedodržení pravidel penalizována trestnými body!!!!!

7.Etapa-Vyhnání draka
Název družiny Umístění Body
Měsíční svit 1. 3
Sametová košile 2. 2
Plátěná čapka 1. 3
Purpurová dýka 3. 2
Modré roucho 4. 0


Průběžné hodnocení
Název družiny Umístění Body
Měsíční svit 1. 14
Sametová košile 2. 12
Purpurová dýka 3. 11
Plátěná čapka 4. 6
Modré roucho 5. 5